Som ett led i Östberg Group AB:s strategiska plan har de två koncernbolagen AB CA Östberg i Avesta samt Suxess ERV AB i Enköping sammanförts per den 1 januari 2016. Samtidigt sker en namnändring till H. Östberg AB. ”Fusionen medför ett tydliggörande av varumärket Östberg samt företagets produktportfölj. Det finns positiva synergieffekter som naturligt stärker vår konkurrenskraft i och med ökad tillgänglighet, förbättrad kundservice samt en fokuserad produktutveckling” säger Peter Jakobsson, CEO Östberg Group. Produktutveckling samt Produktion av företagets högkvalitativa och energieffektiva ventilationsaggregat för alla typer av lokaler kommer att fortsätta stärkas i Enköping, medan viss administrativ verksamhet kommer att synkroniseras med huvudkontoret i Avesta. I och med fusionen tydliggörs även de båda företagens kommunikation för affärsområdet ventilationsaggregat där det registrerade varumärket HERU ytterligare stärks

För information gällande samgåendet, vänligen kontakta någon av följande personer:

Peter Jakobsson
CEO – Östberg Group AB
Tel: +46 226 860 20
Mob: +46 76 540 60 20
peter.jakobsson@ostberg.com

Peter Krogell
VD – H. Östberg AB
Tel: +46 226 860 18
Mob: +46 70 559 60 78
peter.krogell@ostberg.com

Ann-Christine Perers
HR & Kommunikationschef – H. Östberg AB
Tel: +46 226 860 47
Mob: +46 76 540 60 47
ann-christine.perers@ostberg.com