Regeringen har beslutat att återinföra bidraget för radonsanering i småhus. Bidraget kan sökas från och med 1 juli i år och täcker 50 procent av åtgärdskostnader upp till 25 000 kr. Östberg har många års erfarenhet och lösningar för varje form av radonproblem.

 

Ventilera bort radon från mark och/eller byggnadsmaterial

  • MEKANISK FRÅN -OCH TILLUFTSVENTILATION, FT/FTX
    Förekommer markradon så måste ett FT-system installeras för att minimera undertrycket. Om man vill hålla nere uppvärmningskostnaden kompletteras detta med en värmeväxlare, ett FTX-system.
  • RADONBRUNN FÖR FASTIGHETER MED MARKRADON
    Om injusteringen är korrekt finns även alltid ett visst undertryck kvar vid bottenplattan. Är radonhalten från marken fortfarande för hög måste lufttrycket i marken under huset sänkas med radonbrunn eller radonsug.
  • MEKANISK FRÅNLUFTSVENTILATION, F-VENTILATION
    Om man är säker på att inget markradon förekommer kan man nöja sig med mekanisk frånluftsventilation (F). Fördelen med F-ventilation är att det är billigt att installera.

Kontakta oss för mer information!