Vi har lyssnat….
Feedback från våra kunder är av högsta vikt för oss, och vi lyssnar noga. Det gör det möjligt för oss att utveckla våra produkter och tillgodose behoven hos olika användare – från slutanvändaren till installatören i vårt distributörnätverk. På ISH 2019 lanserade vi resultatet av flera års värdefull input från våra kunder. Nästa generation Heru luftbehandlingsaggregat är här!

Försäljningen börjar efter sommaren, information om datum kommer snart att finnas tillgänglig på vår hemsida och i sociala medier.

Nyheter HERU®

 • Helt nytt styrsystem med touchdisplay. Möjlighet att styra/övervaka HERU® via app som standard.
 • Förbättrad rotordrift genom kilremsdrift.
 • Ny, mer energieffektiv rotormotor.
 • Förbättrad möjlighet att minska vikt vid installation genom enkel demontering av dörr, rotorkassett och fläktpaket.
 • Stoser med fasta gummitätningar för förenklad montering/demontering.
 • Större avstånd mellan stosanslutningar för förenklad installation och montering av ljuddämpare.
 • Minskad flora av reservdelar genom gemensamma artiklar mellan aggregaten, såsom rotorkassett och fläktpaket.
 • Förbättrat kondensskydd av elektronik.
 • Ny design med gemensamt formspråk.
 • Kabelstam med förbättrad kabeldragning och lösa givare för förenklad service
 • Tätade kabelgenomföringar.
 • Märkning av kablar för förenklad installation.
 • Gemensam kontakt för styrning och kraft mellan kabelstam och fläktpaket.
 • Förenklad service och underhåll.
 • Standardiserade skruvar Torx T25 för förenklad service och underhåll.
 • Förenklad elektrisk inkoppling vid fast installation.

Kontakta någon av våra säljare för mer information!