Fortsätt ventilera

Under rådande omständigheter är det viktigt att fortsätta ventilera. Här följer några grundläggande rekommendationer publicerade av Svensk Ventilation för hur man ska tänka gällande drift och skötsel av ventilationen under den pågående coronapandemin.

Aktuell kunskap om spridning av Coronavirus

Sjukdomen smittar huvudsakligen via droppar från en infekterad person. Därför är social och fysisk distansering effektivt för att förhindra spridningen. Men virus kan också finnas i droppar som är så små att de hänger kvar i luften tillräckligt länge för att följa med när luften rör sig inomhus. I dagsläget finns inga bevis för att luftburet coronavirus smittar via ventilationssystemen, men man bör ändå försöka hålla nere koncentrationen av luftburna droppar.

Försiktighetsåtgärder

Som försiktighetsåtgärder under den pågående coronapandemin, rekommenderar vi baserat på Eurovents rekommendation (2020-04-10) och REHVA:s vägledning (version 2, 2020-04-03) för kommersiella och offentliga lokaler följande:

  • Upprätthåll effektiv ventilation och säkerställ luftflödena.
  • Stäng av eventuell återluft, så att all tilluft om möjligt består av uteluft.
  • Kontrollera att aggregaten är injusterade med rätt tryckbalans och att service är utförd enligt tillverkarens anvisningar.
  • Byt filter som vanligt, alltså när kalendern eller övervakningssystemet indikerar att det är dags.
  • Följ god generell praxis vid filterbyten, alltså se till att personalen använder de vanliga skyddsåtgärderna: heltäckande kläder, handskar, andningsmask och skyddsglasögon. Lägg det gamla filtret i en plastpåse och försegla den.

Tillförlitliga informationskällor

Myndigheterna publicerar fortlöpande senaste information på krisinformation.se.

Ytterligare ventilationsrelaterad information om coronavirus finns på följande webbplatser:

Relevant hygienisk vägledning ges i följande rekommendationer och vägledningar från Eurovent: