För att underlätta och spara tid vid installation av energiåtervinningsaggregat i kök  och trånga utrymmen där alla kanaler ansluts från sidan har Östberg utvecklat en anslutningsbox som lätt monteras på aggregatet HERU 70 K.

Anslutningsboxen monteras först på vägg och ansluts till kanaler varefter energiåtervinningsaggregatet HERU 70 K monteras och ansluts.

Anslutningsbox HERU 70 K är ljuddämpad, ger jämn luft­strömning och har en ”kall” och en ”varm sida”.

  • Anslutningsboxen har kondensisolerade tillufts- och avluftsanslutningar.
  • Är tillverkad av galvaniserad stålplåt.
  • Lågt tryckfall.
  • Ljuddämpning kanal -4 dB.
  • Anslutningsboxen finns i höger- eller vänstermodell

Fästen för upphängning medföljer

Välkommen att kontakta våra säljare för mer information

Produkt Data
HERU Connection Box above
HERU Connection Box Front
HERU Connection Box Under