Projektbeskrivning

IKEA:s största varuhus i Finland får frisk luft tack vare Östberg

Matkus strax utanför Kuopio är platsen för IKEA:s hittills största satsning i Finland. Hela shoppingcentret räknar med ca 5 miljoner besökare årligen, varav en stor del kan antas besöka IKEA, som är handelsplatsens största enskilda besöksmål.

Räknat på ytan som ska förses med ventilation är detta Suen av Östbergs största projekt. Även om det var en stor utmaning, så var det ingen ovanlig situation för Östberg, som har lång erfarenhet av tillverkning av stora ventilatonslösningar baserade på modulaggregat.

Enkel service viktigt

Även om målsättningen är att aggregaten ska fungera felfritt så kommer de behöva service och underhåll. Det faktum att Östberg modulaggregat är väldigt servicevänliga spelar då stor roll, då driftstopp måste hållas så korta som möjligt, med tanke på den mängd människor som kan vistas i varuhuset.

Specialanpassade modulaggregat lösningen

Ventilationsinstallationer av den här storleken och med de krav som finns kräver oftast specialanpassade lösningar. I detta fall i formen av 12 modul- aggregat, tillverkade med den senaste tekniken vad gäller miljövänlighet och energieffektivitet. Det totala luftflödet är 75 m3/s.

Behov:
På ett miljövänligt och energieffektivt sätt säkerställa inomhusklimatet i det 30 000 kvadratmeter stora IKEA-varuhuset.

Lösning:
Tolv specialanpassade modulaggregat.

FAKTA:

Byggherre: Skanska

Ventilationsentreprenör: Caverion

Anläggningen som levereras från Östbergs fabrik i Enköping består av två modulaggregat med batteriåter- vinning, med ett maximalt luftflöde på 10 m3/s, samt ett tilluftsaggregat på 850 l/s.