Projektbeskrivning

Miljövänlig ventilation i Malmös nya landmärke

När hela Malmö Live stod klart 2015 har staden fått ett helt nytt område där människor bor, arbetar och träffas, allt inramat av ett toppmodernt konserthus, kongressanläggning och hotell. Hela anläggningen omfattar ca 90 000 kvadratmeter och målet är att få den högsta nivån av miljöcertifiering enligt det internationella miljösystemet LEED. Ventilationen är såklart en viktig del i det arbetet.

Smidigt samarbete är nyckeln i komplicerade projekt

Östberg har hittills levererat ventilationsaggregaten till kontorsdelen av Malmö Live. Tillsammans med övriga delar är Malmö Live ett komplicerat projekt för byggherre och entreprenörer och det är avgörande att alla underleverantörer levererar det som de har åtagit sig att göra. Percy Ortega, projektledare på Caverion, har bara gott att säga om samarbetet med Östberg.

– Redan vid vårt första möte kändes allt helt rätt. Östberg har under hela projektet varit lyhörda, proaktiva och trots komplicerad logistik levererat aggregaten till Malmö Live utan några som helst problem.

Specialanpassade modulaggregat lösningen

Östberg har lång erfarenhet av att konstruera och tillverka stora modulaggregat. Ventilationsanläggningen till kontorsdelen av Malmö Live består av två stora aggregat, samt ett mindre tilluftsaggregat.

Behov:
På ett miljövänligt och energieffektivt sätt säkerställa inomhusklimatet i kontorslokaler, mötesrum, konferenslokaler, restaurang och garage.

Lösning:
Två stycken special anpassade modulaggregat och ett tilluftsaggregat.

FAKTA:

Byggherre: Skanska

Ventilationsentreprenör: Caverion

Anläggningen som levereras från Östbergs fabrik i Enköping består av två modulaggregat med batteriåter- vinning, med ett maximalt luftflöde på 10 m3/s, samt ett tilluftsaggregat på 850 l/s.