Projektbeskrivning

Östberg levererar livsviktig ventilation

Det är inte bara belysningen som utmärker parkeringsgaraget P-Hämppi i Tammerfors. Vid infart guidas besökarna till lämplig ledig plats och när det är dags att åka därifrån kan man få vägvisning till sin bil. Parkeringsgaraget har plats för ca 1 000 bilar och det finns även laddstationer för elbilar. P-Hämppi har dessutom vunnit internationellt pris för bästa nya parkeringshus 2013.

Ventilationen livsviktig

Om ventilationen i ett parkeringsgarage inte fungerar så kan det vara direkt hälsovådligt för besökarna. Därför är kraven på driftsäkerhet och god ventilation extremt höga. Aggregaten från Östberg svarar upp mot alla dessa krav. Dessutom är de mycket servicevänliga, vilket gör att eventuella driftstopp kan hållas så korta som möjligt.

– Vi är mycket stolta att vi blivit utvalda att leverera ventilationsaggregaten för en så krävande miljö som ett parkeringsgarage utgör, säger Magnus Eklund, på Östberg.

Modulaggregat ger möjligheter

Östberg modulaggregat ger goda möjligheter till kombination av storlek och luftflöde, för att passa alla behov. I detta fall består anläggningen av sexton specialanpassade modulaggregat, med ett totalt luftflöde på 86 m3/s.

Behov:

På ett energieffektivt sätt säkerställa ventilation i parkeringshus med plats för ca 1 000 bilar.

Lösning:

Sexton specialanpassade modulaggregat.

FAKTA:

Beställare: Finnpark

Ventilationskonsult: A-Insinöörit

Ventilationsinstallatör: Caverion

Anläggningen som levereras från Östbergs fabrik i Enköping består av totalt sexton specialanpassade modulaggregat, med ett totalt luftflöde på 86 m3/s. Det största aggregatet ger ett luftflöde på
 22 m3/s