Projektbeskrivning

Kunder och personal får bra luft i Flygfältets handelsområde

Den nya handelsplatsen invigdes 14 juni 2012 och omfattar i nuläget 13 butiker och en total yta på 9 200 kvadratmeter. Etableringen kompletterar ICA Flygfyren, som funnits på platsen sedan 1976 och ger kunderna en möjlighet att handla mer än bara mat vid ett och samma tillfälle.

Köpcentrum ställer höga krav

Att få ett bra och anpassat inneklimat i ett köpcentrum ställer höga krav på ventilationsanläggningen. Det är en stor yta fördelat på många enskilda butiker och kundtillströmningen varierar stort vid olika tillfällen, och även mellan de olika butikerna. Även om kunderna tenderar att be- söka butikerna mer vid vissa givna tillfällen, så är variationerna så stora att det inte att styra ventilationen på samma sätt som i exempelvis en kontorsbyggnad. Till detta kommer varierande yttertemperaturer och det faktum att både kunder med ytterkläder och personal med arbetskläder ska trivas.

Kompakta aggregat ger rätt kapacitet

Lösningen blev två modulaggregat med ett totalt luftflöde på 10 m3/s.

– En av fördelarna med våra modulaggregat är att de är extremt kompakta, säger Magnus Eklund, från Östberg. Detta gör att det är lätt att hitta exakt den kombination som ger rätt ventilation samtidigt som anläggningen passar i det utrymme som finns.

Installationen av aggregaten genomfördes av Windefalk AB som har mer än 30 års erfarenhet inom ventilationsbranschen.

Behov:

Förse 13 butiker på totalt 9 200 kvadratmeter med inomhusklimat av högsta kvalitet.

Lösning:

Två Östberg Flex modulaggregat.

FAKTA

Byggherre: Mum projektbyggarna AB, på uppdrag av Alecta.

Ventilationsinstallatör: Windefalk AB

Anläggningen som levererades från Östbergs fabrik i Enköping består av två modulaggregat med ett totalt luftflöde på 10 m3/s