Luftbehandlingsaggregat

Vi utvecklar och producerar högmoderna luftbehandlingsaggregat med låg energianvändning och hög driftssäkerhet.

Våra aggregat bidrar till hälsosam luft i alla slags inomhusmiljöer, som till exempel bostäder, kontor, produktionsanläggningar samt stora offentliga lokaler och byggnader.

Luftbehandlingsaggregaten uppfyller ErP-direktivet. Verksamheten baseras på kundorientering och flexibilitet, med stora möjligheter till skräddarsydda lösningar. Vi samverkar långsiktigt med våra underleverantörer för att finna de bästa tekniska lösningarna.

PRODUKTVÄLJAREN

Våra energiåtervinningsaggregat HERU® har hög verkningsgrad, låg energiförbrukning, låg ljudnivå och hög tillförlitlighet.
HERU® återvinner upp till 84% av den värme som annars går förlorad med enbart frånluftsventilation.
HERU® finns med både AC- eller EC-motor. Fläkthjul med bakåtböjda skovlar.
Det finns två modeller av HERU®. S-modellen som är isolerad på alla sidor med 50 mm mineralull, vilket gör att det kan placeras i både varma och kalla utrymmen.

PRODUKTVÄLJAREN

Våra kompakta energiåtervinningsaggregat, HERU® 1000 – 4500, är lätta att installera och sköta. Dessutom är de servicevänliga. Kompetenta styr- och reglersystem säkerställer en effektiv energianvändning.

PRODUKTVÄLJAREN
Tilluftsaggregatet SAU används för att få ett behagligt inomhusklimat. Den ger både värme och ren luft. Aggregaten levereras kompletta med filter, fläkt och värmare. Alla aggregat har inbyggd styrning.

PRODUKTVÄLJAREN
Med hjälp av vårt torpargrundsaggregat TERU, med värme- och kylåtervinning, blir det möjligt att öka ventilationen och erhålla rätt temperatur i torpargrunden under både vinter och sommar.
TERU är en förenklad variant av värmeåtervinningsaggregatet HERU®, avsett att placeras i torpargrunden där man behöver ventilera bort fukt eller radon.Add

PRODUKTVÄLJAREN
För fastigheter på luftgenomsläpplig mark, t.ex. grusås är radonbrunnen den överlägset mest effektiva lösningen för att sänka lufttrycket i marken och förhindra att radon kommer in i fastigheten.
I radonbrunnskitet ingår: markrör, rörböjar, beröringsskydd BSV, transformator, kanal- eller radialfläkt.

PRODUKTVÄLJAREN
Vi tagit fram en mängd produktspecifika tillbehör som t.ex. eftervärmarkit, fläktkåpor och reglerpaket
som passar HERU® och SAU, dessa tillbehör finns också var för sig.