Projektbeskrivning

Modulaggregat från Östberg sparar pengar åt Brf Aspnäs

Ventilationsanläggningen i Bostadsrättsföreningen Aspnäs installerades när husen byggdes 1970. Den hade således drygt 40 år på nacken när man bestämde sig för att det var dags för att investera i en ny anläggning.

Boendemiljö ställer höga krav

En ventilationsanläggning i bostadshus har mycket höga krav på sig,
av flera anledningar. För det första påverkar inneluften vår hälsa i väldigt stor utsträckning. Dessutom är bostaden den plats där vi tillbringar den största delen av vår tid. Hur en ventilationsanläggning för över 500 lägen- heter konstrueras har en väldigt konkret påverkan på många människor.

Effektiv återanvändning av frånluft sparar pengar

Till Brf Aspnäs levererade Östberg 20 stycken frånluftsaggregat med ett totalt luftflöde på 22 m3/s. Samtliga aggregat har full frånluftsåter- vinning. Föreningens elkostnader sänktes ordentligt efter bytet då den nya ventilationsanläggningen endast förbrukar 21 procent el, jämfört med den tidigare anläggningen.

Kompakta aggregat en förutsättning

Att installera ventilationsaggregat i en befintlig fastighet innebär ofta att ytan är begränsad. Östbergs aggregat kännetecknas av att de är väldigt kompakta, vilket gör att de är väldigt lämpade för den här typen av installationer.

Installationen av aggregaten genomfördes av Windefalk AB som har mer än 30 års erfarenhet inom ventilationsbranschen.

Behov:

Förse 530 lägenheter och gemensamma utrymmen med ventilation samt reducera föreningens elkostnader.

Lösning:

20 stycken frånlufts – aggregat.

FAKTA:

Ventilationsentreprenör: Windefalk AB

Anläggningen som levereras från Östbergs fabrik i Enköping, består av totalt 20 specialanpassade modul- aggregat med ett totalt luftflöde på 22 m3/s. Samtliga aggregat ger full frånluftsåtervinning.