Offentlig och industriell miljö

Östberg levererar flexibla och energieffektiva ventilationslösningar för offentlighet och näringsliv. De offentliga och industriella miljöerna omfattar ett brett spektrum av olika slags byggnader. Det kan vara allt från små kontorsutrymmen till stora arenor och industrihallar.

I de stora miljöerna rör sig ofta mycket människor. Det ställer andra krav på ventilationen än om det är ett litet kontor. Men gemensamt för de olika miljöerna är att inomhusluftens kvalitet är mycket viktig för alla som vistas där. Östbergs produkter och långa erfarenhet garanterar kvalitetssäkra ventilationslösningar och en god inomhusluft för alla.

REFERENSER
PRODUKTVÄLJAREN