Boendemiljö

En stor del av livet tillbringar du i ditt hem. Då är det av största vikt att inomhusklimatet är friskt och sunt. En bra ventilationslösning är därför helt avgörande för hur hälsosam luften är.  Frisk luft bör tillföras sovrum och vardagsrum, i köket och badrummet ska däremot den använda luften föras bort.

På Östberg har vi både erfarenheten, kunskapen och produkterna som krävs för att ge dig rätt ventilationslösning anpassad till ditt hem. Ventilationen ska fungera oberoende av väderlek eller livsstil. Det gäller oavsett om du bor i egen villa eller om du är fastighetsägare till ett flerbostadshus.

REFERENSER
PRODUKTVÄLJAREN